The Bullfight woonkamer concerten

Nu de nieuwe plaat van The Bullfight uit is, wordt er voor het najaar een tour gepland. Graag wil de band daarbij ook een aantal kleinschalige huiskamerconcerten geven. Wil je helpen om deze te organiseren, mail dan naar info@thebullfight.nl voor uitleg.  Dit houdt in dat je je huiskamer ter beschikking stelt, bezoekers werft en daarbij als host fungeert. Er wordt hierbij gemikt op een publiek tussen de 25-35 personen, die allen entree betalen. Een deel van de opbrengst gaat naar de band, maar de host krijgt uiteraard ook een deel voor de catering. Schroom niet en organiseer je eigen The Bullfight-show bij je thuis!

livingroom

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!